ลดเงิน-หยุดงาน วืดรับประกันสังคม RSS

 

ประกันสังคมออกมาตอบชัด 3 กรณี ลดเงินเดือน หยุดกิจการ นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง ลูกจ้างได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

การที่รัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยา ให้เงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 รายละ 5,000 บาท ต่อเดือน ผ่านการลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยให้สิทธิ์เพียงแค่ ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่อยู่นอกระบบประกันสังคม ตามเกณฑ์ที่กำหนด จนทำให้เกิดที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เท่าเทียม 


โดยผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมจำนวนไม่น้อย ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ไม่ต่างกัน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งระบบ ตั้งแต่ บริษัทนำเที่ยว  โรงแรม แอร์ไลน์ รถเช่าและธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างทะยอยปิดกิจการชั่วคราวเกือบทั้งหมด  ส่งผลให้พนักงานบางรายหากไม่ถูกบังคับให้ลาออก เลิกจ้าง หรือหยุดงานแบบไม่ได้รับเงินเดือน

อีกทั้งอาจจะถูกปรับลดเงินเดือน ซึ่งได้รับเดือดร้อนเช่นเดียวกัน จึงเกิดเป็นความถามขึ้นว่า แล้วบุคคลกลุ่มนี้จะได้รับเงินชดเชยเยียวยา อย่างไรบ้างหรือไม่ล่าสุด วันที่ 11 เมษายน 2563 ทางเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ออกมาตอบชัดเจนโดยระบุว่า

1.ในกรณี ผู้ที่ถูกลดเงินเดือน ทำให้ขาดรายได้นั้น จะได้สิทธิใดจากทางสำนักงานประกันสังคมหรือไม่ 
คำตอบ  คือ ไม่มี เนื่องจาก ลูกจ้างได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายประโยชน์ทดแทน 

2. กรณีนายจ้างให้หยุดงาน และจ่ายเงินค่าจ้างให้ 75 เปอร์เซ็นต์ ทางสำนักงานประกันสังคม จะเยียวยาอย่างไร 
คำตอบ คือ ไม่มี เนื่องจาก นายจ้างยังจ่ายเงินให้อยู่ ถือว่ามีรายได้ จึงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัย  และนายจ้างมีหน้าที่หักค่าจ้าง เพื่อนำส่งเงินสมทบให้ลูกจ้างตามกฎหมาย 

3.กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง และไม่มีการแจ้งออกจากงาน จะได้รับสิทธิใดบ้าง 
คำตอบ คือ ลูกจ้างยังคงทำงาน แต่ไม่ได้รับค่าจ้าง ให้ลูกจ้างไปยื่นคำร้องที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทุกจังหวัด แต่หากไม่มีการจ้างงาน แต่นายจ้างไม่แจ้งออกจากระบบประกันสังคม ทางสำนักงานประกันสังคม มีหน้าที่ดำเนินการติดตาม ให้นายจ้างชี้แจงข้อเท็จจริงตามกฎหมาย เพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์