(ลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ด) สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปางรับสมัครพนักงานเจ้าเหมาบริการรายบุคคล (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานตามโครงการฯ RSS

 


ลงทะเบียนสมัครผ่าน google forms
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYou4NSVJ5Sc7TdNYrECoVKY4Sxfe_Wp0p0bXr75vi3fQroQ/viewform