จำนวนผู้เข้าชมข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน RSS

 

จำนวนผู้เข้าชมข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานทุกฉบับที่มีการเผยแพร่ออนไลน์ ( ผ่าน website Facebook และ youtube channal เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563 ) 

ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ