ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1.e-Signature "ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์" 2.อินฟลูเอนเซอร์ รูปแบบใหม่การโฆษณา 3.โปรโมชั่นอย่างไร? ให้ถูกกฎหมาย 4.นวัตกรรมแห่งการคุ้มครองผู้บริโภค RSS