เปิดเทรนด์ตลาดแรงงานช่วงโควิด RSS

 

เปิดเทรนด์ตลาดแรงงานช่วงโควิด

เหมือนจะขาลง แต่ตัวเลขยังคงพุ่งไม่หยุด! และแน่นอนว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบในหลายอุตสาหกรรม หลายธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องหยุดกิจการ รวมถึงยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กระทบต่อตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง ทุกองค์กรต้องมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้อยู่ตลอดเวลา โดยข้อมูลจากจ๊อบไทย (JobThai) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหางานและสมัครงานออนไลน์ ระบุว่า ภาพรวมของผู้ใช้บริการหางานและสมัครงานในปี 2564 มีการใช้งานมากกว่า 18.5 ล้านคน เติบโตขึ้น 12.38% มีการสมัครงาน 17,161,667 ครั้ง ด้านผลสำรวจรูปแบบการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังพบว่าคนทำงานส่วนใหญ่กว่า 56.65% ไม่ได้ทำงานแบบเวิร์กฟรอมโฮม ส่วนคนทำงานที่ได้ทำงานแบบดังกล่าวกว่า 70.95% ให้ความคิดเห็นว่าการทำงานแบบนี้ทำให้ขาดการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

นอกจากนี้ องค์กรต่างๆ บอกว่า ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของการสมัครงานที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน คือ ได้รับใบสมัครที่มาจากนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์การทำงานเป็นจำนวนเพิ่มขึ้น ได้รับใบสมัครงานที่คุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการ และได้รับใบสมัครงานที่มาจากผู้สมัครที่ทำการย้ายสายงานตามลำดับ รวมทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังทำให้องค์กรมีการยกเลิกสวัสดิการต่างๆ โดยมีการยกเลิกสวัสดิการเหล่านี้มากที่สุด ได้แก่
1.กิจกรรมสันทนาการ เช่น งานกีฬาสี งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ท่องเที่ยวประจำปี  
2.จัดคอร์สอบรมและพัฒนาความรู้ภายในองค์กร
3.โบนัส
4.ตรวจสุขภาพประจำปี และ
 5.เงินรางวัลประจำปี รางวัลพนักงานดีเด่น

ส่วนปัญหาที่ HR มักจะพบมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่
 1.ผู้สมัครงานไม่มาสัมภาษณ์งานโดยไม่แจ้งให้ทราบ 72.92%
 2.ผู้สมัครงานเรียกเงินเดือนสูงกว่าคุณสมบัติที่ตัวเองมี 42.11%
 3.ทักษะของผู้สมัครงานไม่ตรงหรือมีไม่มากเท่าที่ระบุไว้ในประกาศงาน 39.39%
 4.ผู้สมัครงานที่ผ่านการคัดเลือกแต่ไม่มาเริ่มงานตามกำหนด 33.11% และ
 5.ผู้สมัครงานไม่ศึกษาข้อมูลองค์กร 30.05%

ขณะเดียวกัน สิ่งที่ HR ให้ความสำคัญในการพิจารณาใบสมัครงานมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ 

 1.ทักษะของผู้สมัครที่ตรงกับตำแหน่งงาน  
 2.คุณสมบัติของผู้สมัครที่ตรงกับประกาศรับสมัครงาน 
 3.ประสบการณ์เดิมจากที่ทำงานเก่า 
 4.ทักษะอื่นๆ ที่ส่งเสริมกับตำแหน่งงาน และ
 5.ความถูกผิดของการสะกดต่างๆ ในใบสมัครงาน และสิ่งที่ HR ให้ความสำคัญในการพิจารณาใบสมัครงานน้อยที่สุด 5 อันดับ ได้แก่
 1.ศาสนาของผู้สมัคร
 2.เพศของผู้สมัคร
 3.ตัวตนในโลกออนไลน์
 4.สถาบันที่จบการศึกษา และ
 5.ความสวยงามของ Resume

โดยยังมีทักษะที่ HR มองหานอกจากทักษะเฉพาะทาง 5 อันดับ ได้แก่
1.ทักษะการรับมือกับปัญหา สามารถปรับตัวเพื่อฟื้นฟูตัวเองเมื่อเจอกับปัญหาหรือความล้มเหลว
 2.ทักษะการคิดวิเคราะห์
 3.ทักษะการคิดเชิงเหตุผลและตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน
 4.ทักษะในการรับมือและจัดการกับความเครียด เมื่อเจอกับปัญหา หรือความเปลี่ยนแปลง และ
5.ทักษะในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ด้วยตนเอง

สำหรับรูปแบบการทำงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 พบว่า
1.คนทำงานไม่ได้ทำงานแบบเวิร์กฟรอมโฮมเลยกว่า 56.65%
 2.ทำงานแบบเวิร์กฟรอมโฮมสลับกับการเข้าทำงานที่บริษัท 32.84%
 3.ทำงานที่บ้านเป็นส่วนมาก 9.21%
 4.ทำงานแบบที่บ้านอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนการระบาด 1.30%

คนที่ทำงานแบบเวิร์กฟรอมโฮมยังให้ความคิดเห็นทั้งข้อดีและข้อเสียเกี่ยวกับการทำงานในรูปแบบนี้ว่า ทำให้ขาดการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน, หลีกเลี่ยงการเมืองในองค์กรได้, มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น, สุขภาพจิตดีขึ้น, สุขภาพกายดีขึ้น ในการทำงานต่อจากนี้คนที่ได้ทำงานที่บ้านก็คาดหวังที่จะได้ทำงานแบบไฮบริด หรือการทำงานที่ไม่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวัน เพราะสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ สำหรับรูปแบบของการทำงานในอนาคตเป็นสิ่งที่องค์กรควรพิจารณาปรับนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของคนทำงาน เพื่อดึงดูดคนเก่งและรักษาพนักงานให้ทำงานด้วยเช่นเดียวกัน.