มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับผู้จบวุฒิ ม.6/ปวช. (หรือเทียบเท่า) หรือวฒิ ปวส. RSS

 

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับผู้จบวุฒิ ม.6/ปวช. (หรือเทียบเท่า) หรือวฒิ ปวส.