จัดหางานเชียงใหม่...เตรียมจัดนัดพบแรงงานประจำปี 2565 พร้อมตำแหน่งงานรองรับคนหางานกว่า 1,000 อัตรา RSS

 

นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  กำหนดจัดงาน นัดพบแรงงานประจำปี 2565” ในวันเสาร์ที่  25  มิถุนายน  2565  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เลขที่ 24 ถนนเชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ รวมทั้งให้ผู้สมัครงานได้ทราบแหล่งการจ้างงาน แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนำไปเป็นแนวทางเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้มีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนช่วยให้นายจ้างได้รับพนักงานตรงตามตำแหน่งงานและคุณสมบัติที่ต้องการ  ภายในงานมีกิจกรรมรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรง แนะแนวอาชีพและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ลงทะเบียนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ และบริการให้คำปรึกษาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

  ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับประชาชนผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ได้มีงานทำ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สำนักงานฯ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ต้องการหางานทำทุกระดับการศึกษา เข้าร่วมสมัครงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ซึ่งมีนายจ้างร่วมรับสมัครงานกว่า 50 บริษัท ตำแหน่งงานว่างรองรับกว่า 1,000 อัตรา โดยสามารถสมัครงานพร้อมกันได้หลายตำแหน่งและหลายบริษัทในวันเดียวกัน เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการหางานทำและเพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการได้งานทำ ขอให้ผู้สมัครงานแต่งกายสุภาพและเตรียมหลักฐานการสมัครงานให้พร้อม ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาวุฒิการศึกษา  รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว สำเนาใบรับรองการผ่านงานหรือใบรับรองการฝึกงาน (ถ้ามี) สำเนาหลักฐาน  การเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) และหลักฐานแสดงการพ้นภาระทางทหาร (สำหรับเพศชาย)

  สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานเพื่อรับสมัครและคัดเลือกพนักงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 มิถุนายน 2565 โดยแจ้งได้ทางกล่องข้อความ Facebook Fanpage สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cmemployment.org@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 โทร. 0-5311-2744 ต่อ 22,23 ในวันและเวลาราชการ หรือ Line Official ID Line : @doecmi