ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศสิงคโปร์กับนายจ้าง Singapore Airlines Limited
ประกาศโรงพยาบาลสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ (รปภ.) จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
โรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และตำแหน่งพนักงานบริการ
บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด รับสมัครพนักงาน 6 อัตรา 5 ตำแหน่ง
บริษัท ศรีสุดาฟาร์ม จำกัด รับสมัครพนักงานเลี้ยงสุกรพันธุ์-ขุน และพนักงานเลี้ยงไก่พันธุ์ จำนวน 2 ตำแหน่ง 150 อัตรา
ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
โรงพยาบาลสุโขทัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 มีนาคม 2565
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆของกรมเจ้าท่า
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่างภาพ จำนวน 3 อัตรา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
สำนักงาน ป.ป.ช รับสมัครคัดเลือกบุคลากรสำหรับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 อัตรา
วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์ประจำเดือนมีนาคม 2565 (ตำแหน่งงานว่าง)
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนธันวาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
ประกาศ...โรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
ตำแหน่งงานเดือน พฤศจิกายน 2564
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด รับสมัครผู้จัดการสหกรณ์ รับสมัคร 1 - 5 พฤศจิกายน 2564
 1 2 >