ร่วมตรวจบูรณการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

 

วันที่  8  มิถุนายน  2564  เวลา 9.30 น. ว่าที่ ร.ต.หญิง ดรุณี จันทร์มล  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้า   ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ มอบหมายให้ นางสาวมณีวรรณ เสมอใจ เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน ร่วมตรวจบูรณการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์   ด้านแรงงานจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ในประเภทกิจการโรงแรมและที่พัก   จำนวน 6 แห่ง ณ พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง