ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

นางปลิดา ร่วมคำ หัวหน้าศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ และเจ้าหน้าที่ร่วมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว