กิจกรรมคุ้มครองคนหางานและเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ RSS

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 

นางสาวรินรดา ไชยรัตน์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินโครงการคุ้มครองป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ กิจกรรมคุ้มครองคนหางานและเครือข่ายชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หมู่ที่ 2 ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 50 คน