งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ RSS ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
07-07-2021 เวลา 08:30 น. ถึง 08-07-2021 เวลา 16:30 น. นัดพบแรงงานออนไลน์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
29-03-2022 เวลา 08:00 น. ถึง 29-03-2022 เวลา 16:00 น. นัดพาแรงงานออนไลน์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู
24-02-2023 เวลา 09:00 น. ถึง 24-02-2023 เวลา 16:00 น. ขอเชิญร่วมงาน “นัดพบแรงงาน” และการบูรณาการกิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู