รมว.สุชาติ เตือนคนไทยหางานต่างประเทศ ตรวจสอบที่มาแพลตฟอร์มรับลงทะเบียน ก่อนให้ข้อมูลส่วนบุคคล RSS

 

กระทรวงแรงงาน ห่วงคนไทยถูกหลอกรีดข้อมูลส่วนบุคคล เตือนตรวจสอบความน่าเชื่อถือแพลตฟอร์มรับลงทะเบียน ฝากประวัติหางานต่างประเทศออนไลน์ ก่อนสมัครใช้งาน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีปรากฏเป็นข่าวทางสื่อต่าง ๆ ว่ามีแพลตฟอร์มเปิดให้บริการจัดหางานออนไลน์ของประเทศซาอุดีอาระเบีย ในหลายตำแหน่ง ได้แก่ แม่บ้าน ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลคนสูงอายุ ผู้ดูแลสวน พ่อครัว แม่ครัว และคนขับรถ เป็นต้น โดยอ้างว่าสามารถสมัครได้ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน เพียงทำการฝากประวัติออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มไม่กี่ขั้นตอน ก็สามารถสัมภาษณ์กับนายจ้างด้วยวิธีการวีดีโอคอลกับนายจ้างได้ ตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงเร่งสั่งการกรมการจัดหางานตรวจสอบข้อมูล เพราะห่วงแรงงานไทยจะถูกหลอกลวง ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวไม่ได้เป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปทำงานที่ประเทศซาอุดีอาระเบียจากกรมการจัดหางาน ดังนั้นการฝากประวัติส่วนตัวลงในแพลตฟอร์มอาจจะเป็นการถูกหลอกเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนำไปใช้ในทางที่มิชอบได้ จึงฝากถึงคนไทยที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศไม่ว่าประเทศใด ต้องรู้ว่าการโฆษณาจัดหางานเพื่อพาคนไปทำงานต่างประเทศ สามารถทำได้เฉพาะผู้ได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานเท่านั้น หากตรวจสอบที่มาแล้วมิใช่ ถือว่าท่านมีโอกาสถูกหลอกลวง

"ที่ผ่านมากระทรวงแรงงาน ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการหลอกลวงคนหางานในทุกช่องทางมาโดยตลอด แต่ก็ยังมีคนไทยถูกหลอกลวงเรื่อยมา โดยปีงบประมาณ 2566 มีการดำเนินคดีสาย/นายหน้าเถื่อนแล้ว 78 ราย พบการหลอกลวงคนหางานทั้งสิ้น 197 คน คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย จำนวน 15,658,865 บาท" รมว.แรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานขอประชาสัมพันธ์  ให้คนหางานและประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ที่สนใจจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงจากสาย/นายหน้าหรือบริษัทจัดหางานเถื่อน ซึ่งมีด้วยกัน 5 วิธี ได้แก่  1. บริษัทจัดหางานจัดส่ง 2. กรมการจัดหางานจัดส่ง 3. เดินทางไปทำงานด้วยตัวเอง 4. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงาน 5. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงาน และทำการศึกษาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น เว็บไซต์กรมการจัดหางาน doe.go.th เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ doe.go.th/overseas หรือสามารถตรวจสอบบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศที่เว็บไซต์กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน doe.go.th/ipd หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โทรศัพท์หมายเลข 0 2245 6763 หรือ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทรศัพท์หมายเลข 0 2245 7608 หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน