ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็พนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนัหวิชาการแรงงาน
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย รับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายเดือน) ตำแหน่ง นักแนะแนวอาชีพ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคล(รายเดือน) ตำแหน่ง นักแนะแนวอาชีพ
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (รายเดือน) ตำแหน่ง นักแนะแนวอาชีพ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป