วันที่ 13 สิงหาคม 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ออกตรวจสอบสิทธิคนพิการ ม.35 RSS

 

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ออกตรวจสอบสิทธิคนพิการ ม.35 ให้กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองคาย กรณีจัดสถานที่ให้คนพิการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล