วันที่ 15 กันยายน 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ได้ออกตรวจสอบบริษัทจัดหางาน RSS

 

วันที่ 15 กันยายน 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ได้ออกตรวจสอบบริษัทจัดหางานให้คนหางาน เพื่อไปทำงานต่างประเทศ ในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย จำนวน 2 บริษัท ได้แก่
1. บริษัทจัดหางาน ธนากร บราเธอร์ จำกัด
2. บริษัทจัดหางาน เถาหยวน ไต้หวัน จำกัด
ผลการตรวจสอบ บริษัทจัดหางานดังกล่าว ได้มีการดำเนินการและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายครบถ้วน