เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563-2564 ส่วนที่ 2” RSS

 

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายอารักษ์ ส่องแสง จัดหางานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2563-2564 ส่วนที่ 2” โดยวิธีการสื่อสารทางไกล (Teleconference) ผ่านระบบ Microsoft Teams ณ ห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย