เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 RSS

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายอารักษ์ ส่องแสง จัดหางานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย