ร่วมประชุมเตรียมการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2 RSS

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมนายอารักษ์ ส่องแสง จัดหางานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมเตรียมการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงานจังหวัดหนองคาย