สมัครคัดเลือกเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล RSS

 

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายอารักษ์ ส่องแสง จัดหางานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ฝ่ายจัดหางานต่างประเทศ ให้ความช่วยเหลือและแนะนำประชาชนทั่วไปผู้สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง สมัครคัดเลือกเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ครั้งที่ 17 ตำแหน่งคนงานเกษตร (เพศชาย)