ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย RSS

 

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ได้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ  พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานจัดหางาน จังหวัดหนองคาย