ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4/2566 RSS

 

วันที่ 30 มกราคม 2566 นายวิเศษ คำไพ จัดหางานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนางสาวมีนา สืบสาย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 4/2566 และประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 2 อำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย