ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เฟส2
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา)
แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา)
จับกัง 1 สั่งเตรียมแนวทางจ้างแรงงานไทย ทดแทนแรงงานต่างด้าว
ประกาศ เรื่อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอส่งสำเนาใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ การอนุญาตย้ายสำนักงาน ของบริษัทจัดหางาน เอ็กซ์แพท รีสอร์ซเซส จำกัด
รมว. แรงงาน ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทางนำเข้า MOU เพื่อเสนอต่อศบค.พิจารณาต่อไป
แนวทางบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) กรมการจัดหางาน
วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ประจำเดือนสิงหาคม 2564
คำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน (บต.39) (กรณีได้รับ บต.48)
เปิดรับจดทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้าน
ประกาศ เรื่อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ขอส่งสำเนาใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศของบริษัทจัดหางาน เอ็มโอยู 2018
เอกสารประกอบการบรรยาย ตามมิตคณะรัฐมนตรี 13 กรกฎาคม 2564
'ลุงตู่' กำชับ ‘รมว.เฮ้ง’ ดูแลแรงงานไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล ปลื้ม! ปี 64 ต้องการแรงงานไทยทะลุเป้า
กรมการจัดหางานเตือนต่างด้าวมติครม. 29 ธ.ค. 63 ขออนุญาตทำงานก่อนวันที่ 13 ก.ย. 64
กระทรวงแรงงาน แนะนายจ้าง/สถานประกอบการ ดำเนินการตามมติครม. 13 ก.ค. 64 เพื่อแรงงานต่างด้าวอยู่และทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย
เสี่ยเฮ้ง ย้ำพร้อมรับฟังความเดือดร้อน ยกห่วงโซ่ข้าวกล่องแคมป์คนงาน ช่วยกระจายรายได้สู่ฐานราก
ก.แรงงาน เปิดตัว SMART TOEA แอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกคนทำงานต่างประเทศ
รมว.แรงงาน เร่งจัดส่งแรงงานไทยทำงานต่างประเทศตามเป้าปี 64 เผยสร้างรายได้เข้าประเทศแล้ว 1.5 แสนล้านบาท
ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมฟังธรรมะออนไลน์ และกิจกรรมตอบคำถามธรรมะออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงาน
 < 1 2 3 4 >  Last ›