ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป RSS ค้นหา

 รายการ
ขอเชิญนายจ้าง/สถานประกอบการ ประชาชนที่สนใจหางานทำทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานวันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
การมอบหนังสือเดินทาง/เอกสารเดินทางคนงานกัมพูชาท างานต่างประเทศ และบัตรแรงงานกัมพูชา ไปทำงานในต่างประเทศ (OCWC) ให้กับแรงงานกัมพูชาที่พักอาศัยและทำงานอยู่ ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
​สถานการณ์การว่างงาน ปี 59 ยังอยู่ในภาวะปกติ
นัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
อธิบดีกรมการจัดหางานแถลงผลงานรอบ 1 ปี พร้อมพัฒนามุ่งสู่มิติใหม่ส่งเสริมกำลังแรงงานมีงานทำถ้วนหน้าทุกช่วงวัยในปี 2021
การเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จังหวัดหนองคาย
เตือน คนหางานระวังถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ
กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครชายไทยไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล สมัครวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2559
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครพนักงานนวดไปทำงานประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 11 สิงหาคม 2559
ประกาศ.. แรงงานต่างด้าวบัตรผู้ไม่มีสถานะสัญชาติไทย/บัตรแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานก่อนจึงสามารถเปลี่ยนนายจ้าง เปลี่ยนท้องที่ทำงานหรือสถานที่ทำงานได้
ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ จำนวน 3 แห่ง
โค้งสุดท้าย ! จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว เมียนมา ลาว และกัมพูชา ภายใน 29 กรกฎาคม 2559 พ้นกำหนดพบผิดเป็นจับ ปรับเป็นแสน
12 ก.ค. 59 นัดพบแรงงาน ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที 6 ชั้น M อาคารเอสซีพลาซ่า สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้)
เตือนแรงงานไทยคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์
10 สิงหาคม 2559 นัดพบแรงงาน ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย อาคารกระทรวงแรงงาน ดินแดง
คุณอยู่ที่ หน้าหลัก›ศูนย์ข่าว›ยกเลิก !! ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางาน ทำงานในประเทศของบริษัทจัดหางาน เอ พลัส เสิร์ช จำกัด ยกเลิก !! ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางาน ทำงานในประเทศของบริษัทจัดหางาน เอ พลัส เสิร์ช จำกัด
‹ First  < 6 7 8