รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 RSS

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ตามโครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 วุฒิการศึกษา ม.6 และ ปวส.ขึ้นไป ค่าจ้างวันละ 300 บาท เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 27 เมษายน 2563  สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15-17 เมษายน 2563 เวลา 09.00-15.00 น.ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย โดยไม่เสียค่าสมัครแต่อย่างใด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 20 เมษายน 2563 ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21-22 เมษายน 2563 น.ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย เวลา 09.00-16.30 น. ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 24 เมษายน 2563

เอกสารการสมัคร

1. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง+สำเนา

2. รูปถ่าย

3. สำเนาวุฒิการศึกษา