ร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2566 (ครั้งที่ 1/2566) RSS

 

วันที่ 26 มกราคม 2566 นายวิเศษ คำไพ จัดหางานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2566 (ครั้งที่ 1/2566) โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย