การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดหนองคาย(กพร.ปจ) ครั้งที่ 1/2566 RSS

 

วันที่ 27 มกราคม 2566 นายวิเศษ คำไพ จัดหางานจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดหนองคาย(กพร.ปจ) ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพระใน ชั้น ศาลากลางจังหวัดหนองคาย