กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ

 

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565
                 กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ
                           เมื่อวันที่่ 20 กรกฎาคม 2565
        ฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร "การทำหมูสวรรค์ และหมูฝอย"
ณ วัดเต็มรักสามัคคี ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี