กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

   โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
                                      กิจกรรมเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่ 1
         หลักสูตร หมูพวงข้าวเหนียวนึ่ง น้ำพริกลงเรือ และน้ำพริกเผาผัดหมูสับ 
                                    เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี