งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่ ค้นหา

วันที่ ชื่องาน หน่วยงาน สถานที่จัดงาน รายละเอียด
17-01-2023 เวลา 10:00 น. ถึง 18-01-2023 เวลา 16:00 น. นัดพบแรงงานย่อย เนื่องในงาน หางาน หาคน นนทบุรี 2023 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ณ Westgate Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี