ประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค1 สาขาจังหวัดนนทบุรี (มติ 20 สิงหาคม 2562)

 

      ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค1 สาขาจังหวัดนนทบุรี ปิดบริการทำบัตรแรงงานต่างด้าว บัตรที่หมดอายุ 31 มีนาคม 2563 (มติ 20สิงหาคม 2562) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลจาก ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค1 สาขาจังหวัดนนทบุรี