ระบบ E-Workpermit จะปิดปรับปรุงในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

 

     ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ทางอิเล็กทรอนิกส์ (CLM) จะปิดปรับปรุง ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 22.00 น. – 24.00 น. เพื่อเตรียมระบบสำหรับรองรับการยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (บต.48) ทั้งนี้ นายจ้างสามารถเริ่มยื่นคำขอ บต.48 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564