ขยายเวลาตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ประกันสุขภาพ การขออนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ