สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรีเดินหน้าสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อรักษาการจ้างงานและส่งเสริมการจ้างงานให้กับธุรกิจทุกประเภทกิจการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน