ข่าวประชาสัมพันธ์ "แจ้งเตือนแรงงานที่ไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ ให่้ตรวจสอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของตนเอง"