ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท CHYANG SHENG DYIENG & FINISHING CO.,LTD.