ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ด้านแรงงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประเทศมาเลเซีย

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์ด้านแรงงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประเทศมาเลเซีย