รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแรงงานไทยก่อนเดินทางไปทำงานในภาคเกษตรที่รัฐอิสราเอล

 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแรงงานไทยก่อนเดินทางไปทำงานในภาคเกษตรที่รัฐอิสราเอล ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 น. นายสมชาย มรกตศรีวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแรงงานไทย 260 คน ก่อนเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers:TIC)  ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนางสาวสุจิตรา ขจรกิดาการ  ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งแรงงานไทยในครั้งนี้