อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฟินแลนด์

 

วันที่ 9 มิถุนายน 2564  เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  ให้การต้อนรับ นางสาวชวนาถ ทั่งสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์  ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับฤดูกาลเก็บผลไม้ป่า  ณ ห้องรับรองชั้น 12 กรมการจัดหางาน