อธิบดีกรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแรงงานไทยที่เข้ารับการฉีดวัคซีน

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564  เวลา 15.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน  ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแรงงานไทยที่เข้ารับการฉีดวัคซีน AstraZeneca  ก่อนเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี 2021  ณ ลานโปรโมชั่น 2 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  โดยมีนายโอวาท ทองบ่อมะกรูด  ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ร่วมให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย