ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยก่อนเดินทางไปทำงานเกษตรในรัฐอิสราเอล

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยก่อนเดินทางไปทำงานเกษตรในรัฐอิสราเอล

วันที่ 23 พฤศจิกายน  2564 เวลา 08.15 น.นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วย นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  และผู้บริหารกรมการจัดหางาน  ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทย จำนวน 120 คน ที่จะเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย - อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers :TIC) 

ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่แรงงานก่อนเดินทาง พร้อมด้วย นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน  เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย