อธิบดีกกจ. สังเกตการณ์การตรวจสอบป้องกันเพื่อป้องปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดกระเป๋าสัมภาระฯ

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน สังเกตการณ์การตรวจสอบป้องกันเพื่อป้องปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดกระเป๋าสัมภาระ พร้อมให้โอวาทและให้กำลังใจแก่แรงงานก่อนเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน สังเกตการณ์การตรวจสอบป้องกันเพื่อป้องปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดกระเป๋าสัมภาระ พร้อมให้โอวาทและให้กำลังใจแก่แรงงานก่อนเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทย – อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC) โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส) ณ อาคารประกันสังคมเขตพื้นที่ 3 กระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมการจัดหางาน  เข้าร่วม