อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับผู้บริหารบริษัท HYUNDAI HEAVY INDUSTIES ประเทศเกาหลีใต้ฯ

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับผู้บริหารบริษัท HYUNDAI HEAVY INDUSTIES ประเทศเกาหลีใต้ และผู้บริหารบริษัทจัดหางาน บ๊อสส์ดีไล้ท์ แมนพาวเวอร์ จำกัด ประเทศไทย พร้อมคณะ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยนายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ให้การต้อนรับผู้บริหารบริษัท HYUNDAI HEAVY INDUSTIES ประเทศเกาหลีใต้ และผู้บริหารบริษัทจัดหางาน บ๊อสส์ดีไล้ท์ แมนพาวเวอร์ จำกัด ประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือประเด็นการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในอุตสาหกรรมการต่อเรือ ของบริษัท HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES ที่ประประเทศเกาหลีใต้ ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน