กกจ. ประชุมการให้บริการกระบวนงานการรับแจ้งจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือผ่านระบบฯ

 

กกจ. ประชุมการให้บริการกระบวนงานการรับแจ้งจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายให้นายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมการให้บริการกระบวนงานการรับแจ้งจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคม โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม