กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ จัดพิธีส่ง-รับมอบแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ

 

กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ จัดพิธีส่ง-รับมอบแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ "TOEA Application"  ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 9.00 - 10.00 น. ณ ห้องอบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ ชั้น 11 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ