กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ จัดพิธีส่ง-รับมอบแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ