นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน มอบหมายนายโอวาท ทองบ่อมะกรูด ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบีย ร่วมกับ บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์ (เมอร์เมด) และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2565
อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมคณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยือนประเทศซาอุดีอาระเบีย เตรียมเข้าร่วมพิธีลงนามความตกลงด้านแรงงาน
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทย
อธิบดีกรมการจัดหางานมอบวุฒิบัตรและให้โอวาทแก่คนหางานที่เข้ารับการอบรมก่อนเดินทางทำงานสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคนหางานเพื่อการแข่งขันไปทำงาน
อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย และคณะ

 1 2 3 >  Last ›