ผู้อำนวยการกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ให้การต้อนรับผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และคณะ
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่ 3
ผู้ตรวจราชการกรม มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยในอิสราเอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 3”
อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับผู้บริหารบริษัท HYUNDAI HEAVY INDUSTIES ประเทศเกาหลีใต้ และผู้บริหารบริษัทจัดหางาน บ๊อสส์ดีไล้ท์ แมนพาวเวอร์ จำกัด ประเทศไทย พร้อมคณะ
นายสิบหมื่นชัย โพธิสินธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทย จำนวน 266 คน ที่เข้ารับการอบรมก่อนเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล

 < 1 2 3 4 >  Last ›