รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ประชุมหารือร่วมกับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
“โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยในอิสราเอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1”
อธิบดีกรมการจัดหางาน  ร่วมให้กำลังใจแรงงานไทย จำนวน 213 คน ก่อนเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมการมอบโอวาทแก่แรงงานไทยก่อนเดินทางไปทำงานเกษตรในรัฐอิสราเอล
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2565

‹ First  < 2 3 4 5 6 >  Last ›