ข้อแนะนำ

คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศ

- ท่านมีอาชีพที่มั่นคงอยู่แล้วและมีรายได้พอสมควร?
- ท่านมีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่พร้อมหน้าพ่อ แม่ ลูก ?
- ท่านมีโรคประจำตัว หรือโรคติดต่อร้ายแรง ?
- ท่านอยากไปทำงานต่างประเทศเพราะเห็นคนอื่นเขาไปกัน?
- ท่านได้ค่าจ้างไม่คุ้มกับค้าหัวที่จ่ายไป ?

ไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฏหมาย

การไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฏหมาย มี 5 วิธี

1. บริษัทจัดหางานจัดส่งไป

2. กรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่งไปทำงาน

3. ผู้ที่จะไปทำงานติดต่อหางานเอง (ต้องแจ้งการเดินก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน)

4. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างของตนไปทำงาน

5. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงาน

เอกสารและของใช้ที่ควรนำติดตัวไป

- หนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)ให้ถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย

ประวัติตลอดจนหน้าที่มีวีซ่าเก็บแยกต่างหากจากพาสปอร์ตกรณีหายจะใช้เป็นหลักฐานได้

- บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส ใบขับขี่ (ถ้ามี)

- หลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร สด.9

- รูปถ่ายขาว-ดำ ขนาดต่างๆ

- สัญญาจัดหางานและสัญญาจ้างแรงงานพร้อมสำเนา

- บัตรสมาชิกกองทุน

- หลักฐานเหล่านี้ควรถ่ายเอกสารให้ครอบครัวเก็บรักษาไว้ 1 ชุด

ทำอย่างไรจึงไม่ถูกหลอก

- สมัครงานกับบริษัทจัดหางานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยขอดูจากใบอนุญาตจัดหางาน

- สอบถามเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานว่าบริษัทจัดหางานมีจริงหรือไม่

- อย่าจ่ายเงินค่าหัว จนกว่าจะทราบกำหนดการเดินทาง

- ไม่ควรจ่ายเงินค่าบริการ (ค่าหัว) เป็นเงินสด ให้จ่ายผ่านธนาคาร โดยขอคำแนะนำจากธนาคาร

- เมื่อจ่ายเงินแล้ว ให้ขอใบเสร็จรับเงินจากบริษัทไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

- หลังจ่ายเงินแล้ว หนึ่งเดือนยังไม่ได้เดินทาง ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานทันที

- ก่อนออกเดินทางไปทำงานต่างประเทศจะต้องผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าที่ฟรี

ค่าใช้จ่ายในการไปทำงานต่างประเทศ

- ค่าตรวจสุขภาพเพื่อไปทำงานต่างประเทศไม่เกิน 1,500 บาท แต่ต้องไปตรวจในโรงพยาบาลที่กรมการจัด งานประกาศรายชื่อไว้

- ค่าทดสอบฝีมือครั้งละไม่เกิน 500 บาท

หากค่าทดสอบฝีมือมีค่าใช้จ่ายสูงเกิน 500 บาท

ให้ผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการทดสอบฝีมือเรียกเก็บได้ตามอัตราที่อธิบดีกรม

พัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท

- ค่าบริการและค่าใช้จ่าย (ค่าหัว) ไปทำงานไต้หวันเสียค่าบริการและค่าใช้จ่ายไม่เกิน 56,000 บาท

- ไปทำงานประเทศอื่นๆเสียค่าบริการเท่ากับค่าจ้างที่ท่านได้รับไม่เกิน 1 เดือนและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการจัดส่ง ไม่เกิน 15,000 บาท

- ถ้าท่านไปทำงาน สิงคโปร์ เงินเดือน 8,000 บาท บริษัทจัดหางานจะเก็บได้ไม่เกิน8,000+15,000=23,000บาท

ค่าทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตและค่าธรรมเนียมในการจัดส่ง

เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์

ที่อยู่

123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์

Call Center 02 572 8442
หรือ 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

(รับทำเฉพาะหนังสือเดินทางราชการเท่านั้น)

วันทำการ

เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์

ที่อยู่

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารบี ประตูฝั่งทิศตะวันออก) ชั้น 7 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์

02 203 5000 ต่อ 49007,49009,49010,49017

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา - ศรีนครินทร์

วันทำการ

เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์

ที่อยู่

ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 1 โซน C

โทรศัพท์

02 136 3800, 02 136 3802 และ 093 -0105246

โทรสาร

02 136 3801

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สายใต้ใหม่ - ตลิ่งชัน

วันทำการ

เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์

ที่อยู่

อาคาร SC Plaza สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต่ใหม่) ถนนบรมราชชนนี

โทรศัพท์

02 422 3431

โทรสาร

02 422 3432

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี

วันทำการ

เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์

ที่อยู่

ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์ 29 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 10510

โทรศัพท์

02 024 8362-64

โทรสาร

02 024 8361

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย (ปิดปรับปรุง)

ที่อยู่

สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

โทรศัพท์

02-024-8896, 093-010-5247

โทรสาร

02-024-8897

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน

วันทำการ

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์

ที่อยู่

ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (MBK CENTER)ชั้น 5 โซน A ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์

02 126 7612

โทรสาร

02 126 7613

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ธัญบุรี

วันทำการ

เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์

ที่อยู่

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางใหญ่

วันทำการ

เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์

ที่อยู่

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต ชั้น G ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

วันทำการ

เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์

ที่อยู่

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (อาคาร SMEs2)
เลขที่ 456 หมู่ 1 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โทรศัพท์

053-112-2912 หรือ 088-874-0251

โทรสาร

053-112-293

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย

วันทำการ

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์

ที่อยู่

อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) หลังใหม่ ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์

053-175-375

โทรสาร

053-175-374

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก

วันทำการ

เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์

ที่อยู่

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ชั้น G เลขที่ 9/99 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โทรศัพท์

055-338-426 และ 055-338-427

โทรสาร

055-338-428

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์

วันทำการ

เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์

ที่อยู่

ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์

056-370-800 และ 056-370-802

โทรสาร

056-370-801

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี

วันทำการ

เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์

ที่อยู่

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี ชั้น 3 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

โทรศัพท์

042-212-827, 042-212-318 และ 042-222-861

โทรสาร

042 222-810

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น

วันทำการ

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

โทรศัพท์

043 242 655 และ 043 242 707

โทรสาร

043 243 441

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

วันทำการ

เปิดบริการจันทร์ - ศุกร์

ที่อยู่

อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1 ด้านหลังผั่งทิศตะวันตก จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์

045 344 581 และ 045 344 582

โทรสาร

045 344 646

E-mail

passport_ubon@hotmail.com http://www.facebook.com/ubonpassport

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

วันทำการ

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์

ที่อยู่

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ชั้น 3 เลขที่ 990,998 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์

044 243 132, 044 243 133

โทรสาร

044 243 134

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี

วันทำการ

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์

ที่อยู่

อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

โทรศัพท์

039-301-706-9

โทรสาร

039-301-707

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี

วันทำการ

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์

ที่อยู่

ห้างสหไทย การ์เด้นพลาซา ชั้น 3 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์

077-274-940,077-274942 ถึง 3

โทรสาร

077-274941

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

วันทำการ

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์

ที่อยู่

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เฟสติวัล ชั้น B ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โทรศัพท์

076-222-080, 076-222-081, 076-222-083

โทรสาร

076-222-082

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา

วันทำการ

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์

ที่อยู่

อาคารโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (ใกล้ท่าแพขนานยนต์) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์

074-326-510,074-326-511

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา

วันทำการ

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์

ที่อยู่

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

โทรศัพท์

073-274-526, 073-274-036, 073-274-037

โทรสาร

073-274-527

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา

วันทำการ

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์

ที่อยู่

ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 1 ถนนพัทยาสาย 2 เลขที่ 399/9 หมู่ 10 ถนนพัทยาสาย 2 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทรศัพท์

038-422438

โทรสาร

038-422437

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บุรีรัมย์

วันทำการ

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์

ที่อยู่

โครงการบุรีรัมย์ คาสเซิล (Buriram Castle) เลขที่ 444/8 หมู่ 15 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

โทรศัพท์

044-666-496

โทรสาร

044-666-494

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครศรีธรรมราช

วันทำการ

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์

ที่อยู่

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ชั้น 3 หมู่ 7 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์

075-392-872

โทรสาร

075-392-873

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว หนองคาย

วันทำการ

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์

ที่อยู่

สำนักงานออกหนังสือผ่านแดนชั้น 2 ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

โทรศัพท์

042-414-508

แผนที่

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี

วันทำการ

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์

ที่อยู่

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เพชรบุรี ชั้น 2 เลขที่ 162 หมู่ 1 ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์

032-491-827

โทรสาร

032-491-828

แผนที่


- ค่าตรวจสุขภาพเพื่อไปทำงานต่างประเทศไม่เกิน 1,500 บาท แต่ต้องไปตรวจในโรงพยาบาลที่กรมการจัด งานประกาศรายชื่อไว้

- ค่าทดสอบฝีมือครั้งละไม่เกิน 500 บาท

หากค่าทดสอบฝีมือมีค่าใช้จ่ายสูงเกิน 500 บาท

ให้ผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการทดสอบฝีมือเรียกเก็บได้ตามอัตราที่อธิบดีกรม

พัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท

- ค่าบริการและค่าใช้จ่าย (ค่าหัว) ไปทำงานไต้หวันเสียค่าบริการและค่าใช้จ่ายไม่เกิน 56,000 บาท

- ไปทำงานประเทศอื่นๆเสียค่าบริการเท่ากับค่าจ้างที่ท่านได้รับไม่เกิน 1 เดือนและค่าใช้จ่ายอื่นๆในการจัดส่ง ไม่เกิน 15,000 บาท

- ถ้าท่านไปทำงาน สิงคโปร์ เงินเดือน 8,000 บาท บริษัทจัดหางานจะเก็บได้ไม่เกิน8,000+15,000=23,000บาท