ประกาศรับสมัครงานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

ประกาศรับสมัครงานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศจะมี 2 รูปแบบ

1. ประกาศรับสมัครงาน โดยกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง (หน่วยงานรัฐ)

           วิธีการสมัครงาน ให้อ่านรายละเอียดวิธีการสมัครงานตามหนังสือประกาศการรับสมัครงาน โดยในหนังสือประกาศจะระบุข้อมูลดังนี้ 

            1.) คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัคร 

            2.) ประเภทงานหรือตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

            3.) รูปแบบในการรับสมัคร (สมัครออนไลน์ หรือสมัครตามสถานที่ที่กำหนด)

            4.) เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร

            5.) ระยะเวลาในการรับสมัคร 

Link เพื่อเข้าไปดูประกาศรับสมัครงานโดยวิธีกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง !! คลิกตรงนี้        

         (หากไม่พบประกาศแสดงว่ายังไม่มีประกาศรับสมัครงาน)


2. ประกาศรับสมัครงาน โดยบริษัทจัดหางาน(บริษัทเอกชน) เป็นผู้จัดส่ง

           วิธีการสมัครงาน ให้อ่านรายละเอียดตามหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน โดยในหนังสือจะระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

            1.) ข้อมูลนายจ้างในต่างประเทศ 

            2.) ข้อมูลบริษัทจัดหางานที่เป็นผู้จัดส่ง 

            3.) ข้อมูลตำแหน่งงาน จำนวนทีต้องการรับสมัคร อัตราค่าจ้าง และเงื่อนไขการจ้างงาน

            4.) ระยะเวลาในการรับสมัคร 

            เมื่ออ่านรายละเอียดแล้วหากมีความสนใจที่จะสมัครงาน ให้ดำเนินการโทรติดต่อสอบถามวิธีการสมัครงานที่เบอร์โทรบริษัทจัดหางานที่ปรากฏอยู่ในหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน

Link เพื่อเข้าไปดูประกาศรับสมัครงานโดยวิธีบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง !! คลิกตรงนี้       

         (หากไม่พบประกาศแสดงว่ายังไม่มีประกาศรับสมัครงาน)